Home Listening Through songs Let Me Go (feat. Florida Georgia Line, Watt & Alesso)

Let Me Go (feat. Florida Georgia Line, Watt & Alesso)

0
Let Me Go (feat. Florida Georgia Line, Watt & Alesso)

Tên ca sĩ: Hailee Steinfeld

Thể loại: Pop


Lời bài hát

Lời Việt

[Verse 1: Hailee Steinfeld]
You made plans and I, I made problems
We were sleeping back to back
We know this thing wasn’t built to last
Good on paper, picture perfect
Chased the high too far, too fast
Picket white fence, but we paint it black

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ooh, and I wished you had hurt me harder than I hurt you
Ooh, and I wish you wouldn’t wait for me, but you always do

[Chorus: Hailee Steinfeld]
I’ve been hopin’
Somebody loves you in the ways I couldn’t
Somebody’s taking care of
All of the mess I’ve made
Someone you don’t have to change
I’ve been hopin’
Someone will love you, let me go

[Post-Chorus: Hailee Steinfeld]
Someone will love you, let me go
I’ve been hoping someone will love you, let me go

[Verse 2: Florida Georgia Line]
It’s been some time, but this time ain’t even
I can leave it in the past
But you’re holding on to what you never had
It’s good on paper, picture perfect
Chased the high too far, too fast
Picket white fence, but we paint it black

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ooh, and I wished you had hurt me harder than I hurt you
Ooh, and I wish you would have waited for me but you always do

[Chorus: Hailee Steinfeld]
I’ve been hopin’
Somebody loves you in the ways I couldn’t
Somebody’s taking care of
All of the mess I’ve made
Someone you don’t have to change
I’ve been hopin’
Someone will love you, let me go

[Post-Chorus: Hailee Steinfeld]
Someone will love you, let me go
I’ve been hoping someone will love you, let me go (go, go, go)
Someone will love you, let me go (go, go, go)
Someone will love you, let me go (go, go, go)
Someone will love you, let me go (go, go, go)
Someone will love you, let me go

[Outro: Hailee Steinfeld]
I’ve been hoping somebody loves you in the ways I couldn’t
Somebody’s taking care of all of the mess I’ve made
Someone you don’t have to change
I’ve been hoping someone will love you, let me go

[Verse 1: Hailee Steinfeld]
Anh lên kế hoạch còn em chỉ trực để phá
Ta từng ngủ chung giường mà chẳng nhìn mặt nhau
Cả hai đều biết mối tình này sẽ chẳng bền lâu
Người ngoài nhìn vào thì thấy hạnh phúc lắm đó
Ta lao vào nhau như hai con thiêu thân
Có rào cản nào chia cách hai đứa đều mặc kệ

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ôi em ước sao anh khiến em tổn thương nhiều hơn những gì em đã làm
Ôi em mong anh đừng chờ đợi em nhưng lúc nào anh chẳng vậy

[Chorus: Hailee Steinfeld]
Em mong sao
Sẽ có người yêu anh theo cách mà em không thể
Ai đó sẽ chăm sóc
Những tổn thương em để lại trong lòng anh
Ai đó mà anh không cần thay đổi điều chi
Em mong sao
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai

[Post-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai
Em monng sao ai đó sẽ yêu thương anh để lòng em nguôi ngoai

[Verse 2: Florida Georgia Line]
Mọi chuyện cũng trôi qua một thời gian rồi
Nhưng khoảng thời gian ấy anh chẳng thể quên
Con người thường nghĩ về những gì bản thân không có mà
Người ngoài nhìn vào thì thấy hạnh phúc lắm đó
Ta lao vào nhau như hai con thiêu thân
Có rào cản nào chia cách hai đứa đều mặc kệ

[Pre-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ôi em ước sao anh khiến em tổn thương nhiều hơn những gì em đã làm
Ôi em mong anh đừng chờ đợi em nhưng lúc nào anh chẳng vậy

[Chorus: Hailee Steinfeld]
Em mong sao
Sẽ có người yêu anh theo cách mà em không thể
Ai đó sẽ chăm sóc
Những tổn thương em để lại trong lòng anh
Ai đó mà anh không cần thay đổi điều chi
Em mong sao
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai

[Post-Chorus: Hailee Steinfeld]
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai
Em mong sao ai đó sẽ yêu thương anh để lòng em nguôi ngoai
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai
Ai đó sẽ yêu thương anh, lòng em sẽ nguôi ngoai

[Outro: Hailee Steinfeld]
Em mong sao
Sẽ có người yêu anh theo cách mà em không thể
Ai đó sẽ chăm sóc
Những tổn thương em để lại trong lòng anh
Ai đó mà anh không cần thay đổi điều chi
Em mong sao ai đó sẽ yêu thương anh để lòng em nguôi ngoaiLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here