Home Skills Listening Find U Again – Mark Ronson, Camila Cabello

Find U Again – Mark Ronson, Camila Cabello

0
Find U Again – Mark Ronson, Camila Cabello

Tên ca sĩ: Camila Cabello

Thể loại: Pop

Lời bài hát
Lời Việt
[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
I’ll try to pass the night away with somebody new 
But they don’t have a shot when I compare them to you 

[Chorus: Camila Cabello] 
It’s too late 
Too late 
Baby I know I’ll never find you again 
Find you again 

[Verse 1: Camila Cabello] 
Baby, baby, I 
Walk in the late night 
Looking for your eyes 
Put up a fight to find you 
Lose it every time 
You were like the last of your kind 
All of the blames, mine 
And I remember you told me 
That we could work it all out 
Don’t you worry 
And now the tears in your eyes make it blurry 
But if you say try again 
I’d be ready 
I’m ready (Yeah) 

[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
I’ll try to pass the night away with somebody new 
But they don’t have a shot when I compare them to you 

[Chorus: Camila Cabello] 
It’s too late 
Too late 
Baby I know I’ll never find you again 
Find you again 

[Verse 2: Camila Cabello] 
Have mercy on me please 
I messed up to the third degree 
This crush is kind of crushing me 
I do therapy at least twice a week 
There’s a you-shaped space in my bed 
Always you-shaped thoughts inside my head 
Like, I keep pushing them right into you 
That’s the anagram when I remember you 
And I remember you told me 
That we could work it all out 
Don’t you worry 
And now the tears in your eyes make it blurry 
But if you say try again 
I’d be ready 
I’m ready (Yeah) 

[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
I’ll try to pass the night away with somebody new 
But they don’t have a shot when I compare them to you 

[Chorus: Camila Cabello] 
It’s too late 
Too late 
Baby I know I’ll never find you again 
Find you again 

[Bridge: Camila Cabello] 
Find you again 
Find you again 
Find you again 
Find you again (It’s too late) 
Find you again (It’s too late) 
Find you again (It’s too late) 
Find you again (It’s too late) 
I’ll try to pass the night away with somebody new
(Find you again) 
(Find you again) 
But they don’t have a shot when I compare them to you
(Find you again) 

[Chorus: Camila Cabello] 
It’s too late 
Too late 
Baby I know I’ll never find you again 
Find you again
[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
Em sẽ cố gắng trải qua đêm nay với người tình mới 
Nhưng họ không thể bằng khi so sánh họ với anh

[Chorus: Camila Cabello] 
Đã quá trễ
Quá trễ
Anh yêu à, em biết em sẽ không bao giờ tìm được anh 
Tìm được anh lần nữa 

[Verse 1: Camila Cabello] 
Anh yêu ơi, anh yêu à, Em 
Bước đi trong đêm khuya
Tìm kím đôi mắt của anh
Đấu tranh nội tâm để tìm anh 
Nhưng em đều thất bại 
Anh như là độc nhất 
Mọi trách móc, đều do em 
Và em nhớ anh đã nói em rằng
Rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả
Đừng lo lắng nhé
Và bây giờ giọt lệ trên đôi mắt anh đã làm nó nhoà đi 
Nhưng nếu anh bảo hay bắt đầu lại 
Em sẽ sẵng sằn
Em sẵn sàng (Yeah) 

[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
Em sẽ cố gắng trải qua đêm nay với người tình mới 
Nhưng họ không thể bằng khi so sánh họ với anh  

[Chorus: Camila Cabello] 
Đã quá trễ
Quá trễ
Anh yêu à, em biết em sẽ không bao giờ tìm được anh 
Tìm được anh lần nữa 

[Verse 2: Camila Cabello] 
Hãy khoan dung bỏ qua cho em 
Em rối loạn tới cấp độ 3
Nổi nhớ nhung này như đang nghiền nát em
Em tập trị liệu ít nhất 2 lần 1 tuần
Có khoản trống hình bóng anh trên chiếc giường này
Luôn có suy nghĩ về hình bóng anh trong đầu em
Em luôn làm thế vì anh
Đó là phép chơi chữ mỗi khi em nhớ anh
Và em nhớ anh đã nói em rằng
Rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả
Đừng lo lắng nhé
Và bây giờ giọt lệ trên đôi mắt anh đã làm nó nhoà đi 
Nhưng nếu anh bảo hay bắt đầu lại 
Em sẽ sẵng sằn
Em sẵn sàng (Yeah) 

[Pre-Chorus: Camila Cabello] 
Em sẽ cố gắng trải qua đêm nay với người tình mới 
Nhưng họ không thể bằng khi so sánh họ với anh  

[Chorus: Camila Cabello] 
Đã quá trễ
Quá trễ
Anh yêu à, em biết em sẽ không bao giờ tìm được anh 
Tìm được anh lần nữa 

[Bridge: Camila Cabello] 
Tìm được anh lần nữa   
Tìm được anh lần nữa   
Tìm được anh lần nữa   
Tìm được anh lần nữa  (Nó đã đã quá muộn) 
Tìm được anh lần nữa  (Nó đã đã quá muộn)  
Tìm được anh lần nữa  (Nó đã đã quá muộn)
Tìm được anh lần nữa  (Nó đã đã quá muộn)
Em sẽ cố gắng trải qua đêm nay với người tình mới
(Tìm được anh lần nữa ) 
(Tìm được anh lần nữa ) 
But they don’t have a shot when I compare them to you
(Tìm được anh lần nữa ) 

[Chorus: Camila Cabello] 
Đã quá trễ
Quá trễ
Anh yêu à, em biết em sẽ không bao giờ tìm được anh 
Tìm được anh lần nữa 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here