Demons

0
Demons

Tên ca sĩ: Imagine Dragons

Thể loại: Rock

Lời bài hát Lời Việt

When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold

When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood’s run stale

I want to hide the truth
I want to shelter you
But with the beast inside
There’s nowhere we can hide

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

When the curtain’s call
Is the last of all
When the lights fade out
All the sinners crawl

So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you made

Don’t want to let you down
But I am hell bound
Though this is all for you
Don’t want to hide the truth

No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide

They say it’s what you make
I say it’s up to fate
It’s woven in my soul
I need to let you go

Your eyes, they shine so bright
I want to save their light
I can’t escape this now
Unless you show me how

When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide
Don’t get too close
It’s dark inside
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide


Khi trời bắt đầu lạnh
Và những lá bài đều được gập lại
Và những vị thánh mà chúng ta thấy
Tất cả đều được làm bằng vàng.

Khi tất cả những giấc mơ của bạn đều thất bại
Và thứ duy nhất hoan nghênh chúng ta
Là thứ tệ nhất trong tất cả
Và dòng máu trở nên nhạt nhẽo

Tôi muốn giấu đi sự thật
Tôi muốn che chở cho bạn
Nhưng với con quái vật bên trong
Không có nơi nào chúng ta có thể trốn

Mặc kệ dòng dõi của chung ta là gì
Chúng ta vẫn được tạo ra bởi tính tham lam
Đây là vương quốc của tôi
Đây là vương quốc của tôi

Khi bạn cảm thấy sự giận dữ của tôi
Hãy nhìn vào mắt tôi
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đừng lại quá gần
Bên trong rất tối
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu.

Khi bức màn hạ xuống
Đó có phải là điều cuối cùng của tất cả
Khi mọi ánh sáng đều mờ đi
Tất cả những kẻ tội đồ lê bước.

Và khi họ đào mồ cho bạn
Và những trò lừa bịp
Sẽ đến gọi bạn
Tại đống hỗn độn mà bạn tạo ra.

Không muốn làm bạn thất vọng
Nhưng tôi bị địa ngục ràng buộc
Mặc dù tất cả những thứ này là dành cho bạn
Tôi không muốn giấu sự thật

Mặc kệ dòng dõi của chung ta là gì
Chúng ta vẫn được tạo ra bởi tính tham lam
Đây là vương quốc của tôi
Đây là vương quốc của tôi

Khi bạn cảm thấy sự giận dữ của tôi
Hãy nhìn vào mắt tôi
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đừng lại quá gần
Bên trong rất tối
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu.

Họ nói rằng đó là thứ bạn tạo ra
Tôi nói nó tùy vào định mệnh
Nó kết lại trong tâm hồn tôi
Tôi cần phải để bạn đi

Mắt bạn, chúng tỏa sáng thật rực rỡ
Tôi muốn cứu lấy ánh sáng đó
Tôi không thể thoát khỏi nó lúc này
Trừ khi bạn chỉ tôi phải làm thế nào

Khi bạn cảm thấy sự giận dữ của tôi
Hãy nhìn vào mắt tôi
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đừng lại quá gần
Bên trong rất tối
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu
Đó là nơi con quái vật trong tôi ẩn náu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here